Petter Berndalen: Melody on Drums 1

Melody on Drums 1

Petter Berndalen, Sveriges första spelman på slagverk, har vänt upp och ner på gällande gängse normer om hur man spelar trummor, han har under många år låtit sig inspireras av den melodibärande funktionen hos solospelmannen inom den svenska folkmusiken och låtit detta forma sitt spel. Petters mål är inte att spela något som passar till svensk folkmusik, utan att spela något som verkligen ÄR svensk folkmusik. Han har uppnått detta genom att studera solospelmän och applicera varje liten detalj till sitt trumspel.

Melody on Drums 1 är en digital release och innehåller fem kortare solostycken med musik ur de traditioner Petter har fördjupat sig i. Musiken från Bingsjö och Orsa i Dalarna samt musiken ur Jernbergstraditionen från Gästrikland.

Petter Berndalen, Slagverk

Released 24.07.10

Lyssna