Umeå Meets Umeå

Nu är första delen i dokumentären om mitt nya projekt Umeå Meets Umeå publicerad. I mitt musikskapande jag har utgått från det talade ordet, rytmiken och tonaliteten som finns i de olika dialekterna kring Västerbotten. Medverkande musiker är förutom jag själv, Axel Andersson, Mats Öberg, Torbjörn Näsbom, vokalkvartetten Kraja samt Norrlandsoperasns symfoniorkester.

Musiken är beräknad vara färdig under våren 2016.