Petter Berndalen: Rhythm of Sweden Part1

Rhythm of Sweden Part1

Rhythm of Sweden Part1 är ett 40min långt solostycke för slagverk baserat på traditionell svensk folkmusik. Stycket uruppfördes i april 2008 och recenserades i Dagens Nyheter:
”Det är fruktansvärt svängigt, fulländat och egensinnigt. Men det mest anmärkningsvärda är att han får det att låta som folkmusik, inte som friformsjazz eller världsmusik. Genom att detaljstudera fiol-spelmän och härma deras syntax har han hittat ett sätt att infoga sitt trumset i traditionen.” Po Tidholm, Dagens Nyheter

Hela skivan är inspelad i en tagning och innehåller endast ett spår på 40min. Enligt Petter är detta en reaktion mot det sätt vi konsumerar musik idag. ”-Jag vill hellre att man sätter sig ned i lugn och ro i 40min och följer med hela vägen på den musikaliska resa jag skapat”.

Petter Berndalen, Slagverk

Released 24.07.10

Lyssna