Petter Berndalen

Sveriges första spelman på slagverk.

Petter Berndalen är en banbrytande slagverkare. Djupt rotad i den svenska folkmusiken är han den första slagverkare i världen med examen i Svensk folkmusik. Efter 10 år musikaliska studier tog han 2008 masterexamen vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Petter framträder frekvent som soloartist samt med ett flertal band och projekt, både i Sverige och i övriga världen.

Petter Berndalen har vänt upp och ner på gällande gängse normer om hur man spelar trummor, han har under många år låtit sig inspireras av den melodibärande funktionen hos solospelmannen inom den svenska folkmusiken och låtit detta forma sitt spel. Hans mål är inte att spela något som passar till svensk folkmusik, utan att spela något som verkligen ÄR svensk folkmusik. Han har uppnått detta genom att studera solospelmän och applicera varje liten detalj till sitt trumspel. En viktig del av hans arbete är på vilket sätt centrala aspekter av melodi, såsom hierarkisk form och frasering, melodisk kontur, ornamentering etc. kan bli representerade på ett instrument som slagverk där exakta tonhöjder och transitioner inte är möjliga.

Andra viktiga frågor handlar om hur man uttrycker den rytmiska och metriska flexibiliteten i svensk traditionell fiolmusik på ett instrument där det rytmiska uttrycket är väldigt precist och tydligt. Petter jobbar med att undersöka de artistiska möjligheterna i den här översättningen, baserat på idén att detta är musik för soloslagverk.

Petter Berndalen

Petter Berndalen

Petter_Berndalen_Foto_av_Aron_Mattsson_2_Web