Umeå Meets Umeå

Projektet ligger under Statens Musikverk och går ut på att skapa ny musik hämtad ur de västerbottniska dialekterna, tillsammans med musiker som knyter an till områdets brännpunkt, Umeå.

Musiken är byggd på fraseringar, rytmer och melodier hämtade från akrkivinspelningar av de äldre västerbottniska dialekterna, arkiverade på DAUM, institutet för språk och folkminnen, dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Arbete med kompositionerna pågår just nu och redovisas löpande genom dokumentära filmer om arbetet.

Medverkande:

Petter Berndalen – slagverk & animoog, kompositör & projektledare
Torbjörn Näsbom – fiol & nyckelharpa
Mats Öberg – keyboard
Jimmy Ågren – gitarr
Pelle Henricsson – ljudskapare & dokumentation
Norrlandsoperans Symfoniorkester

Förväntat resultat

Ett verk i 10 delar på sammanlagt ca 60min. Nyskriven musik som inte liknar något som hörts förut. En slags ny folkmusik med ursprung i Västerbotten, sammanflätad med nutida konstmusik improvisation och elektroakustisk musik.